Hình của Nguyễn Cường
Giới thiệu về Safe Exam Browser
Bởi Nguyễn Cường - Thứ ba, 6 Tháng tư 2021, 10:40 AM
 

Safe Exam Browser  (SEB) là một trình duyệt web cho phép tạo ra môi trường thi trực tuyến an toàn, bằng cách khóa máy tính vào chế độ kiosk. Nó cung cấp tích hợp với các mã nguồn mở hệ thống quản lý học tập Ilias và Moodle, có thể được sử dụng hầu hết các bài kiểm tra khác dựa trên web hoặc các hệ thống e-learning . . . 

+ ngăn chặn người học copy nội dung bài kiểm tra (không sử dụng chuột phải . . .)

+ Không mở cửa sổ thứ 2 để tra cứu thông tin

+ . . .

Trang tải :    Safe Exam Browser        https://safeexambrowser.org/download_en.html

 
Bỏ qua Điều hướng

Điều hướng